สีสันบันเทิง | ป๊ะกันซีนแรก "มาริโอ้ + ใหม่", บุกป่า "บ่วงบรรจถรณ์" | 14-07-59 | TV3 Official (บ่วงบรรจถรณ์)