แยกแยะ ความรู้กับความรู้สึก เพื่อชีวิตที่เป็นสุข|ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม (ธรรมะวันอาทิตย์)