นิทานธรรมะให้ข้อคิดเรื่องจาคะ การเสียสละ|ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม (ธรรมะวันอาทิตย์)