หลักในการใช้โซเชียลมีเดียแบบไม่เป็นทุกข์|ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม (ธรรมะวันอาทิตย์)