ฟ้าฝากรัก | “จันจิ” รับบท “ดาลัด” ร้ายไหม? (ฟ้าฝากรัก)