สวัสดีวันศุกร์ กกน. = กอด กัน นะ …ขยับเข้ามาเถอะนะมากอดกัน (ฟ้าฝากรัก)