สวัสดีวันพฤหัสบดี... ตัวไม่รู้อยู่ไหน แต่โลเคชั่นหัวใจ ย้ำว่าอยู่เธอแน่นอน (ฟ้าฝากรัก)