สวัสดีวันพุธ อยากให้เธอมองที่เรา ไม่ต้องมองเค้า เพราะเราจะมาให้มอง (ฟ้าฝากรัก)