แคปชั่นคิดบ่อยๆก็ตัน ส่วนคิดถึงจังบอกได้ทุกวันไม่ตันแน่นอน (ฟ้าฝากรัก)