“ฟ้ารดา - อชิระ” คาแรคเตอร์ก็จะประมาณนี้ (ลิขิตรักข้ามดวงดาว)