ตัวอย่าง วิ้งค์เจ้าเสน่ห์ ที่ว่าง ออกอากาศวันที่ 07-10-2555 เวลา 23.15 น. (วิ้งค์เจ้าเสน่ห์)