ตัวอย่าง วิ้งค์เจ้าเสน่ห์ ป่วยระยะสุดท้าย ออกอากาศวันที่ 02-09-2555 เวลา 23.15 น. (วิ้งค์เจ้าเสน่ห์)