ตัวอย่าง บางระจัน 17 ออกอากาศวันที่ 03-03-2558 เวลา 20.15 น. (บางระจัน)