ตัวอย่าง บางระจัน 9 ออกอากาศวันที่ 03-02-2558 เวลา 20.15 น. (บางระจัน)