ตัวอย่าง บางระจัน 8 ออกอากาศวันที่ 02-02-2558 เวลา 20.15 น. (บางระจัน)