สัปดาห์หน้า #พรหมลิขิตep23 ได้เวลาย้อนไป 1000 ปีที่แล้ว ถึงเวลาที่พุดตานต้องเลือกว่าจะอยู่ที่ไหน (พรหมลิขิต)