พรหมลิขิตep22 | ได้เป็นไท อึ่งหาเงินมาไถ่ตัวจากยายกุยได้แล้ว (พรหมลิขิต)