พรหมลิขิตep19 | การปะทะกันของพุดตานและแม่กลิ่น ท่าจะหนัก ความสัมพันธ์ของ ยาย-หลาน ได้ขาดสะบั้น (พรหมลิขิต)