ท่านว.วชิรเมธี จัดงานมอบรางวัล "แม่...จิตโพธิสัตว์" แก่ "คุณหน่อง" ในฐานะสตรีที่มีบทบาทโดดเด่นระดับชาติ

     เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มูลนิธิไร่เชิญตะวัน มอบรางวัล “แม่...จิตโพธิสัตว์” (Bodhisaatta’s Mind Award) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ให้แก่สตรีที่มีผลงานและบทบาทดีเด่นระดับชาติ ในด้าน “จิตโพธิสัตว์” หรือ “จิตสำนึกสาธารณะ” ที่แสดงออกมาเป็น “การอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม” ในด้าน

(๑) การศึกษา

(๒) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

(๓) การพัฒนาสังคม และ

(๔) การสร้างสันติภาพโลก

ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมูลนิธิไร่เชิญตะวันที่ว่า “ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์”
      โดย “คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์” เป็น 1 ในผู้ที่รับรางวัล ในฐานะผู้จัดละครมากฝีมือแห่งไทยทีวีสีช่อง ๓ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัด เชียงราย
      กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ “ท่านว.วชิรเมธี”