ประมวลภาพดาราละครเทวดาสาธุ ชุดเก็บตกคู่น่ารัก (ก้อง-หนูนา) (เทวดา..สาธุ)