ประมวลภาพอิ๊ฟในบทเอมิกา (ยุทธการฯ) (ยุทธการหักคานทอง)