ประมวลภาพโฬมในบทคีรินท์ (ยุทธการฯ) (ยุทธการหักคานทอง)