ภาพเดี่ยวพริ้มพักตร์ (ลลินา ชูเอ็ทท์) ในละครดวงใจในมนตรา (ดวงใจในมนตรา)