ภาพเดี่ยววสิตา (กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล) ในละครดวงใจในมนตรา (ดวงใจในมนตรา)