ภาพเดี่ยวมทิรา (ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์) ในละครดวงใจในมนตรา (ดวงใจในมนตรา)