ภาพเดี่ยวพชร (ภาคิน คำวิลัยศักดิ์) ในละครดวงใจในมนตรา (ดวงใจในมนตรา)