ภาพเดี่ยวหมอเทพ (แม็ค-วีรคณิศร์) จากละครฟ้าฝากรัก (ฟ้าฝากรัก)