ภาพเดี่ยวต้องรัก (มิ้นต์-ชลิตา) จากละครฟ้าฝากรัก (ฟ้าฝากรัก)