แอม - ปฏิญญา มาแว้ววววว... (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)