ภาพดาราน้องใหม่เดือนกรกฎาคม 2548 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)