ประมวลภาพโครงการห่มรัก ปี 4 ส่งมอบของบริจาคที่ จ.เชียงใหม่ (โครงการห่มรัก)