ประมวลภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการห่มรัก ปี 3 รายการโต๊ะข่าวบันเทิง (โครงการห่มรัก)