ประมวลภาพโครงการห่มรัก Jackie Chan’s Dragon Heart Thailand ร่วมกับมูลนิธิบอกบุญดอทคอม บริจาคเงินให้โครงการห่มรัก (โครงการห่มรัก)