ประมวลภาพงานเปิดโครงการ "เชิดชูครู...ผู้สร้างคน" (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)