ประมวลภาพ คุณหน่อง-อรุโณชา ลงพื้นที่มอบสุขาให้ผู้ประสบอุทกภัย (ทั่วไป)