ประมวลภาพกิจกรรมน้องใหม่ฯรดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ ปี 54 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)