ประมวลภาพ คุณหน่อง-อรุโณชา ยิ้มแก้มปริ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ได้รับรางวัลงานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 25 (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)