ประมวลภาพกิจกรรมน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ได้รับรางวัลจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ (น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์)