สีสันบันเทิง | บวงสรวงละคร "คงกระพันนารี" | 29-04-58 (คงกระพันนารี)