ตะลุยกองถ่าย | บวงสรวงละคร กำไลมาศ | 12-12-57 | TV3 Official (กำไลมาศ)