บุพเพร้อยร้ายep14 | สำหรับ "มุกมณี" แค่เห็นแหวน (บุพเพร้อยร้าย)