พี่จะตีนะเนยep3 | ทิวาเขาช่วยเนยทำแผล แต่เราเขิน (พี่จะตีนะเนย)