ละครเทวดา...สาธุ Ep.121 ตอน วิญญาณในภาพถ่าย [5/5] (เทวดา..สาธุ)