พระสุธน
รับบท : พระสุธน
คาแรคเตอร์ :
ชาติก่อนคือ พระรถเสน มีความรักกับนางเมรี แต่ต้องจากไปเพื่อช่วยแม่
และป้าทั้ง 11 ทำให้นางเมรีเสียใจจนขาดใจตาย ชาตินี้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายรูปงาม มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลม เก่งรอบตัว ทั้งวิชาป้องกันตัว
การใช้อาวุธ โดยเฉพาะดาบและธนู ฝีมือแม่นยำไม่มีใครทัดเทียม เป็น
ที่รักของเหล่าเสนาอำมาตย์
   
มโนราห์
รับบท : มโนราห์
คาแรคเตอร์ :
ชาติก่อนคือนางเมรี ที่ได้อธิษฐานก่อนสิ้นใจ ขอให้เกิดชาติหน้าพระรถเสน
ต้องตามหานางเช่นชาติที่แล้ว ในชาตินี้เป็นพระธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชและพระนางแก้วเกษณี สวยงามน่ารักที่สุดในบรรดาพระธิดาทั้ง 7 องค์ เฉลียวฉลาด เจ้าแผนการ ซุกซน ดื้อรั้นจนทำให้เป็นเหตุต้องพลัดพรากจากเมืองไป มีความรักที่มั่นคง
   

พระเจ้าอาทิตยวงศ์
รับบท : พระเจ้าอาทิตยวงศ์
คาแรคเตอร์ :
กษัตริย์ปกครองเมืองปัญจาละนคร ทรงทศพิธราชธรรม ดูแลทุกข์สุข
ประชาชนด้วยความเมตตา ทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ แต่เพราะทรงเห็น
แก่บ้านเมืองและหลงเชื่อคำยุยงของปุโรหิต จึงทำให้มโนราห์ต้องเกือบถูก
บูชายัญ
   
พระนางจันทราเทวี
รับบท : พระนางจันทราเทวี
คาแรคเตอร์ :
เป็นคู่คิดและพระมเหสีคู่บัลลังก์ของพระเจ้าอาทิตยวงศ์ โอบอ้อมอารี เป็น
พระมารดาของพระสุธน มีเหตุผล สอนพระโอรสให้รู้จักมีเมตตา ไม่ใช้อำนาจบารมีข่มผู้ที่ด้อยกว่า
   

โหรหลวง
รับบท : โหรหลวง
คาแรคเตอร์ :
อำมาตย์เฒ่าผู้จงรักภักดี ตระกูลสืบทอดตำแหน่งโหรหลวงมาหลายชั่ว
อายุคน ใช้วิชาที่มีอยู่เพื่อรับใช้ราชวงศ์ด้วยความซื่อสัตย์
   
พัลลภ
รับบท : พัลลภ
คาแรคเตอร์ :
บุตรชายของโหรหลวง เป็นพระสหายสนิทของพระสุธนมาตั้งแต่เด็ก ร่วม
เรียนวิชาอาคมจนเก่งกล้า รวมทั้งวิชาโหราศาสตร์ จงรักภักดีต่อราชวงศ์
ทำทุกอย่างเพื่อปกป้อง ดูแลพระสุธน
   

ปุโรหิต
รับบท : ปุโรหิต
คาแรคเตอร์ :
อำมาตย์ใหญ่ที่รับใช้ราชวงศ์มานาน หลงใหลในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง
หาผลประโยชน์จากราษฎร รักลูก แต่ใช้วิธีส่งเสริมลูกแบบผิดๆ ทะเยอะ
ทะยาน จนถึงกับคิดกบฏต่อราชวงศ์
   
พิชิต
รับบท : พิชิต
คาแรคเตอร์ :
ลูกชายคนเดียวของปุโรหิต หวังอำนาจ ลาภยศ ทำทุกวิถีทางเพื่อจะกำจัด
พระสุธนและพัลลภ มักใหญ่ใฝ่สูง ถึงกับยอมถวายตัวกับพระเจ้านันทราชเพื่อลักลอบเป็นไส้ศึก หวังครองเมืองปัญจาละนคร
   

พิราบขาว
รับบท : พิราบขาว
คาแรคเตอร์ :
นกเสกของพระสุธน เกิดจากขนนกพิราบที่พระสุธนทดลองวิชา ฆ่าไม่ตาย
แข็งแรง บินได้ไกลทนทุกสภาพเหนือนกปกติทั่วไป จงรักภักดีต่อพระสุธน
ช่างพูด ช่างซักถาม
   
ลูกลิงน้อย
รับบท : ลูกลิงน้อย
คาแรคเตอร์ :

ลูกลิงน้อย ลิงเสกของพระสุธน เป็นลูกลิงกำพร้าในป่าหอมพานต์ พระสุธนได้มาเมื่อ
ตอนฝึกวิชาอาคมกับพระฤาษี อยู่ยงคงกระพัน ทนน้ำ ทนไฟ ซุกซน ว่องไว
ปานสายลม รักพระสุธนเสมือนกับเป็นพ่อของตัวเอง
   

ปลาทองน้อย
รับบท : ปลาทองน้อย
คาแรคเตอร์ :
ปลาทองเสกของพระสุธน ที่เสกไว้เป็นเพื่อนของมโนราห์ ช่างคิด เจ้า
แผนการ จงรักภักดีต่อพระสุธน-มโนราห์ สามารถหายตัวไปในที่ที่มีน้ำได้
ทุกหนแห่ง ขี้ใจน้อย ช่างประจบเอาใจ
   
พรานบุญ
รับบท : พรานบุญ
คาแรคเตอร์ :
พรานป่าผู้เชี่ยวชาญการล่าสัตว์ มีวิชาอาคม จงรักภักดีต่อพระสุธนและ
ราชวงศ์ เป็นผู้พบมโนราห์และนำมาถวาย กตัญญู รู้คุณ
   

พญาชมพูจิตรนาคราช
รับบท : พญาชมพูจิตรนาคราช
คาแรคเตอร์ :
พญานาคราชจ้าเมืองบาดาล คอยดูแลคุ้มครองชาวเมืองปัญจาละนคร ทำ
ให้พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ มีอิทธิฤทธิ์สูงส่ง มีของวิเศษประจำกายคือ ดวง
แก้ววิเศษและบ่วงนาคบาศ
   
พระเจ้านันทราช
รับบท : พระเจ้านันทราช
คาแรคเตอร์ :
กษัตริย์ปกครองเมืองมหาปัญจาละ หลงใหลกับความสุขสบาย เสวยสุข
หลงเชื่อคำยุยงของเหล่าเสนาอำมาตย์จนทำให้บ้านเมืองเกิดทุพภิกขภัย
ชาวเมืองเดือดร้อนพากันอพยพย้ายถิ่น พาลโทษว่าเป็นความผิดของ
พญานาคราชจนคิดกำจัด จนเกิดสงครามระหว่างเมืองมหาปัญจาละ และ
เมืองปัญจาละนครขึ้น
   

พราหมณ์เฒ่า
รับบท : พราหมณ์เฒ่า
คาแรคเตอร์ :
มีวิชาอาคมแก่กล้า อาสาเข้ามาคัดเลือกตัวแทนเพื่อไปจัดการกับพญานาคราช
หวังทรัพย์สินเงินทอง ลาภยศ
   
พระฤาษีกัสสปะ
รับบท : พระฤาษีกัสสปะ
คาแรคเตอร์ :
ผู้วิเศษอาศัยที่อาศรมในเขตป่าหิมพานต์ มีวิชาอาคมสูงส่ง มีญาณทิพย์ หยั่งรู้
อนาคต ขี้หลงขี้ลืม ใจดี มีเมตตา
   

ท้าวทุมราช
รับบท : ท้าวทุมราช
คาแรคเตอร์ :
กษัตริย์ปกครองเมืองกินนร ณ เชิงเขาไกรลาส มีพระธิดาโฉมงามถึง 7 พระองค์
ทรงอำนาจและอิทธิฤทธิ์ ดูแลบรรดากินนร-กินนรี ( มีปีกและหางไว้สวมเวลาบิน เมื่อ
สวมจะมีท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นเหมือนนก ) ทั้งหลายด้วยความเมตตา และ
สงบสุข รักลูก มักแอบให้ท้ายลูก เกรงใจพระมเหสี
   
พระนางแก้วเกษณี
รับบท : พระนางแก้วเกษณี
คาแรคเตอร์ :
พระมเหสีของท้าวทุมราช รักและเป็นห่วงลูก ใจอ่อน มักแกล้งทำรู้ไม่ทันลูก แอบ
ตามใจ แต่แอบขี้บ่น เพราะท้าวทุมราชคอยให้ท้าย
   

ศรีจุฬา
รับบท : ศรีจุฬา
คาแรคเตอร์ :
พระธิดาองค์โตของท้าวทุมราชและพระนางแก้วเกษณี รักและเป็นห่วงคอยดูแลน้องๆ
แทนพระมารดา อ่อนโยน อ่อนไหว เจ้าน้ำตา
   
โหราจารย์
รับบท : โหราจารย์
คาแรคเตอร์ :
โหรหลวงแห่งเมืองกินนร มีญาณทิพย์ มีวิชาแก่กล้า จงรักภักดีต่อราชวงศ์กินนร
   

พญายักษ์
รับบท : พญายักษ์
คาแรคเตอร์ :
ตัวใหญ่ ดำทมึน แต่กลับมีจิตใจโอบอ้อม ช่วยเหลือพระสุธนและพวกข้ามทะเลสาป
ของพญางูเหลือมยักษ์ไปได้
   
www.broadcastthai.com