ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ THAILAND MASTER YOUTH 3 สาขา "บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชน" เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ULTRA ARENA ศูนย์การค้า SHOW DC