ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัล โทรทัศน์ทองคำ บทละครโทรทัศน์ดีเด่น สะใภ้จ้าว

รางวัล OUTSTANDING ASEAN WOMEN ENTREPRENEURS, ASEAN WOMEN ENTREPRENEURS FORUM 2015 (AWEF) ประเทศเวียดนาม

รางวัลละครโทรทัศน์ปลอดบุหรี่ดีเด่น "บางระจัน" จาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

รางวัลฑูตพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 จากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

รางวัลฑูตพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 จากสภาพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย