ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ปี 2553 – 2555

รางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ประเภทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โฆษณาทาง โทรทัศน์ ประจำปี 2553 (รางวัลช่อสะอาด) จากสำนักงาน ป.ป.ช.

รางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2553 จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

รางวัลราชบัณฑิตสถานสรรเสริญ ผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 จาก ราชบัณฑิตยสถาน

รางวัล Absolute Lifestyle จาก Absolute Yoga

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทละครเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2552 "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทละครดีเด่น ประจำปี 2552 เรื่อง "หยกลายเมฆ"