ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รางวัลราชบัณฑิตสถานสรรเสริญ ผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 จาก ราชบัณฑิตยสถาน

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทละครเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2551 "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลราชบัณฑิตสถานสรรเสริญ ผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2552 จาก ราชบัณฑิตยสถาน

รางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทละครโทรทัศน์ประจำปี 2552 จากสำนักงานป.ป.ช. ละครเรื่อง ดั่งดวงตะวัน , เทวดาสาธุ, น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์