ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2551 สาขาละครโทรทัศน์ ละคร "ดั่งดวงตะวัน และ "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภท รายการเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2550 ละคร "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

รางวัลราชบัณฑิตสถานสรรเสริญ ผู้สนับสนุนการใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2550 จาก ราชบัณฑิตยสถาน

รางวัลละครรักแห่งปี "ลิขิตกามเทพ" โดยนิตยสาร In Magazine

รางวัลผู้หญิงคิดบวกแห่งปี (Think Positive Awards 2008) จัดโดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)