ดูรางวัลทั้งหมด คลิกที่นี่


รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ เรื่อง "เหตุเกิดในครอบครัว" จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จากสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงว่า บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการระชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2549 ละคร "น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์"

ประกาศนียบัตร ละครโทรทัศน์ " ลูกหนังตะลุง" สาขาละครเทิดพระเกียรติฯ จากคณะกรรมการโครงการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา